Sonja Krohn. ReaksjonerReaksjoner paa de to tresnittene :
"Mor og barn,Ramallah 2009" og "Mor, barn og jordmor Ramallah 2009"
fra Norske Grafikeres jubileumsutstilling paa Munchmuseet i desember 2009. 17.12.2009

Sonja.
Himmel og hav. Dette er ikoner som løfter lidelsen til det palestinske folk inn i nytt liv - og dermed åpner for at enhver uskyldig lidelse er en skapende kraft som bringer nytt liv.Oftest ved at morderne må fullføre sin ugjerning og "frafallet må først komme forat den rettferdige skal åpenbares." Hva du sier i billeder - unnskyld:Ikoner og altermalerier - sier jeg på prekestolen. Jeg ville ikke nøle med å bruke deg som et alterbillede i min kirke fordi du forløser idag, i vår tids sammenheng, hva Kristi mysterium dengang åpenbarte. Gullfargen løfter det hele inn i evigheten. Unnskyld den religiøse formuleringen. "Ved deres fall har frelsen kommet til andre. Skaperen har lagt alle inn under ulydighet for å kunne forbarme seg over alle." Du er mer prest enn du aner. Her åpner du nøkkelen til at begge parter i en konflikt kan speile segselv i dine billeder - ydmykes og løftes på begge hold - de som gjør urett og de som lider urett - og forenes i en ny forståelse.(gullfargen og det forsonende, lidende blod.) Jeg ble så løftet at jeg råkjørte hjem. Skapende lidelse som kan bringe forsoning,fred.
Om noen har øyne å se med og hjerte å grine med. Jeg grein når jeg så Munch. Jeg grein når jeg så deg.
Jeg begynner visst å bli gammel - gratulerer. Håper dere hadde det hyggelig - og grein alle sammen over et glass vin.

Hilsen Christian Sonefeldt.


Mer Sonja.
Her står Maria og enhver kvinne med Jesusbarnet og ethvert barn og bærer fremtiden til oss. Til og med jordmoren har du fått med. Du er selv en jordmor som kan føde slike billeder - og føde nye erkjennelser i menneskene som tar ditt budskap.Her må vi bare fullende denne nye fødslen ved å fullende billedets budskap i våre egne liv. Begynne med oss selv og bli fredens apostler. Kjempe mot urett, men i den ydmykhetens ånd som heller lider urett enn å gjøre urett selvom vi kraftig skal si fra og til og med bruke våpen der det må til fordi flere liv går tapt om vi ikke gjør det. Håper du leste Obamas tale på noen av hans punkt der han er inne på det.
Billedene dine er levende liv - de gjør Gud hjelpe meg noe med folk. Du er en herlig prest. Takk og takk

Chris